1,2х40 Гвоздь плинтусный черный
1,2х40 Гвоздь плинтусный оцинкованный
1,2х30 Гвоздь плинтусный черный
1,2х35 Гвоздь плинтусный черный
1,2х25 Гвоздь плинтусный черный
1,7х30 Гвоздь плинтусный фосфотированный
1,6х40 Гвоздь плинтусный фосфотированный
1,6х35 Гвоздь плинтусный фосфотированный
1,6х25 Гвоздь плинтусный фосфотированный
1,6х35 Гвоздь плинтусный желтый
1,7х30 Гвоздь плинтусный оцинкованный
1,6х40 Гвоздь плинтусный оцинкованный